Beautiful Flats

Aukcje i licytacje sposobem na tanie mieszkanie

 

 

Mieszkania jakie oferuje sę na aukcjach prywatnych i licytacjach prowadzonych przez komornika są w znacznie niższych cenach, niż normalnie. Wpływ na podjęcie decyzje o tym rodzaju nabycia nieruchomości jest cena wyjściowa. W pierwszym terminie licytacji komorniczej cena wywoławcza wynosi 75% wartości nieruchomości, natomiast w drugim terminie to jest 66%. Wartość nieruchomości jest określana przez rzeczoznawcę majątkowego, ale jest ona tylko na potrzeby postępowania egzekucyjnego i może się różnić od tej, jaka byłaby przy staraniu się kredyt hipoteczny. Interesujące są również prywatne aukcje nieruchomości, organizowane na wzór krajów anglosaskich. Widać tendencje na polskim rynku nieruchomości, że w naszym kraju ta forma nabywania nieruchomości także zyska na popularności. Prywatne aukcje każdorazowo obywają się pod nadzorem kancelarii prawnej albo komornika, a przed rozpoczęciem, każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. W odróżnieniu od aukcji komorniczych, nie ma konieczności wpłacania wadium i bardziej elastyczne są terminy płatności.

10.12.14 07:09

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen